"στον Αη-Θανάση..."

 Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο!
Το ταξίδι μας αυτό ξεκινάει από κάτι πολύ κοντινό μας: το λόφο του Αγίου Αθανασίου.