Ένα Δέντρο Στην Αυλή Μας

 
 μυθιστόρημα της Μαρούλας Κλιάφα


 αφέντης / τσιφλικάς

επιστάτης / σούμπασης
αγρότης / κολίγος
 σκηνικό από τη δραματοποίηση του μυθιστορήματος, 24.03.11