7 Μαρ 2011

Stonehenge φαινόμενα

The people who built Stonehenge in southern England thousands of years ago had wild parties, eating barbecued pigs and smashing up pottery. This is according to recent work by archaeologists—history experts who investigate how human beings lived in the past.


Έχουμε κι ελληνικά, για όποιο/α γκρινιάζει...

Όπως, επίσης, έχουμε κι ελληνικούς "πέτρινους γίγαντες"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου